Monday, 14 January 2019

H I B A H

Pelan Hibah adalah Pelan Perlindungan Kewangan buat keluarga anda bilamana ketua keluarga atau ahli keluarga yang sepatutnya bertanggungjawab mencari nafkah buat keluarganya tidak lagi dapat menjalankan tanggungjawabnya mencari nafkah akibat meninggal dunia atau hilang upaya kekal. Pendapatan ketua keluarga yang mendatang akan digantikan oleh Zurich Takaful dan diberikan kepada warisnya untuk digunakan seperti pendapatan keluarga yang biasa. Jadi, pendapatan keluarga tidak terhenti. Dari segi bahasanya, hibah bermaksud hadiah. Selagi anda masih hidup dan bernafas, anda bebas untuk memberikan hibah kepada sesiapa pun mengikut formula yang anda kehendaki.
Hibah Takaful adalah pemberian sejumlah wang pampasan kepada seseorang setelah kita meninggal dunia tanpa melalui proses Faraid dan Harta Pusaka.
Kenapa kita perlu ambil Takaful Hibah?

Ø  Ketenangan jiwa untuk kita jika berlaku sesuatu yang tidak diingini.

Ø  Menyelesaikan hutang bila kita meninggal.

Ø  Menyelesaikan badal haji untuk si mati.

Ø  Menyelesaikan kan wakaf untuk saham akhirat.

Ø  Menguruskan perbelanjaan yang sebelum ini diuruskan oleh simati contohnya bayaran bil elektrik, bil air dan seumpamanya.

Ø  Anak-anak yang sebelum ini belajar, semua boleh berjalan seperti biasa dan menyambung pendidikan anak-anak.

Ø  Jika hutang rumah/kereta nama simati sudah habis, waris dapat rumah dan kereta.

Ø  Waris ada masa untuk tempoh bertenang dan dari pendapatan (tidak bekerja).

Ø  Waris tidak menyusahkan keluarga yang lain.Beza wasiat, hibah

Bagi orang Islam, wasiat bukanlah dokumen yang paling berkesan untuk membahagikan harta. Jika anda menyediakan wasiat dan di dalamnya anda nyatakan mengenai hasrat anda untuk membahagikan harta mengikut formula tertentu, pembahagian itu tidak berkuatkuasa secara automatik kerana ia memerlukan persetujuan semua waris untuk dilaksanakan.

Contoh Apabila Melalui Proses Faraid

  • Si Mati Meninggalkan Isteri dan Anak Perempuan
Untuk memudahkan, adalah disarankan untuk ambil takaful khairiat kematian di kawasan anda. Apabila ahli meninggal dunia, segala kos ditanggung menerusi takaful ini, walaupun jumlah wang khairiat disumbangkan si mati semasa hidupnya tidak cukup tampung kos keseluruhan. Rujuklah kepada kami agar dapat diberikan cadangan penyelesaian agar segala apa yang direncanakan oleh tuan-tuan dan puan-puan samada dalam kehidupan atau sebagainya tidak akan tersia-sia. Banyak juga pelan perlindungan lain yang ada dalam takaful zurich dan patuh syariah. Hubungi saya untuk bantuan takaful anda.( 019774 0744)


★♡Thanks For Reading FAZ Post.♡★